Vo štvrtok do Vlčieho hrdla

Malacky (6. 4. 2012). Prosím – spropagujte blížiace sa majstrovstvá Bratislavského atletického zväzu v cezpoľnom behu. Stručná správa od predsedu AZB Igora Gavenčiaka. Beh okolo Slovnaftu je tradične šampionátom v krose pre Bratislavu a okolie. Naša ekipa ju minulý rok odignorovala, ale teraz by sa to už malo zmeniť.

Jakub Valachovič bol minulý rok nachladnutý a ísť na preteky len vyklusať nemalo zmysel. Podobne tak chýbali ďalší naši zástupcovia. Tento rok sa už k ramenu Dunaja chystáme. Jakub Valachovič isto nebude štartovať pre zranenie a pokračuje tak v smolnej tradícii neúčastí na majstrovstvách Bratislavy v krose. Jano Matúš by mohol prípadne ašpirovať aj na prvé miesto. Pripomeňme, že je úradujúcim bronzovým medailistom zo slovenského šampionátu v krose, ktorý sa minulý rok na jeseň konal v Dudinciach. Jeho spásonosnou disciplínou sa stala míliarska trať a na tej by mohol zaúradovať aj pri Slovnafte. Pravda, len mimo hlavného bodovania, lebo je registrovaný v Juniori Holíč, a ten nespadá pod AZB, ale pod Západoslovenský atletický zväz. ZsAZ organizuje svoj krosový šampionát až v novembru v Nových Zámkoch.

Naši chlapci Leo Cimerman a Tibor Horváth by sa mohli pokúsiť zaútočiť na medaily v dorasteneckom behu na 3 kilometre. Majú už tento rok za sebou vydarené krosové účinkovanie v Hodoníne. Do súťaže mladších žiačok by mala zasiahnuť od nás Veronika Antálková, ktorá po chorobe bude opäť naháňať kondičný deficit. A na pretekoch by sme mohli vidieť od nás aj Jula Ožvolda, ktorého zrejme vyšleme na vytrvalostnú deväťkilometrovú trať.

Akcia je to inak zaujímavá. Okrem majstrovstiev AZB sa konajú ešte sprievodné behy. Slovo dostanú pretekári od najmenších detí až po totálnych starcov. Nezabúda sa na zamestnancov firmy Slovnaft a na ľudí s mentálnym postihnutím. Akcia sa minulý rok konala za krásneho počasia a my dúfame, že teraz to nebude inak, aj keď apríl je zatiaľ krajne nevyspytateľný.

Prikladáme oficiálne propozície pretekov. Takže vo štvrtok vo Vlčom hrdle priatelia!

Propozície 52. ročníka Behu Slovnaftu.

Podujatie je súčasne Majstrovstvami AZB v cezpoľnom behu.

 

 

A. Všeobecné ustanovenia :

Usporiadateľ :             Klub športov ZO TŠ Slovnaft v spolupráci s Atletickým zväzom

                                      Bratislavy, SSOŠ GASMO a SHA GASMO, SOŠ chemická a ZK

                                      Apollo

Miesto konania :         športový areál SLOVNAFT, a.s. vo Vlčom hrdle v Bratislave a

                                      jeho priľahlé okolie

Termín :                       12. apríl 2012

Prihlášky :                   Hromadné prihlášky je potrebné záväzne poslať resp. doručiť

                                      najneskôr do 8.apríla 2012 na adresu :

                                      Mgr. Miroslav Izakovič, Stavbárska 42, 82107 Bratislava 214

                                      mobil 0905646054, e-mail 0905393287@orangemail.sk 

                                     Registrovaní súťažiaci  (kluby) započítaní do Majstrovstiev AZB, pošlú prihlášku aj na adresu  gigo@gigo.sk , karol1960@azet.sk .

 

B. Technické ustanovenia :

Predpis :                      Preteká sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení týchto propozícií.

                                     – štart a cieľ sú na atletickej dráhe

Vekové kategórie a rozsah preteku :

                                   prípravka  žiaci, ky                1.500m  nar. 2001 a mladší

                                    mladšie žiačky                      1.500m  nar.  1999 – 2.000

                                    mladší žiaci                           1.500m  nar.  1999 – 2.000

                                    staršie žiačky                        1.500m  nar.  1997 – 98

                                    starší žiaci                             3.000m  nar.  1997 – 98

                                    dorastenky                           1.500m  nar.  1995 – 96

                                    dorastenci                            3.000m  nar.  1995 – 96

                                    juniorky                                3.000m  nar.  1993 – 94

                                    juniori                                   4.500m  nar.  1993 – 94

                                    ženy                                       3.000m  nar.  1992 a staršie

                                    muži míliari                           4.500m  nar.  1992 a starší

                                    muži vytrvalci                       9.000m nar.  1992 a starší

Špeciálne kategórie pre zamestnancov SLOVNAFT, a.s., MOL a TVK podľa veku a pohlavia :

                                    ženy     1.500m       vekové kategórie do 30, do 40, do 50 a nad 50 

                                                                    rokov

                                    muži     3.000m       vekové kategórie do 30, do 40,do 50, do 60 a

                                                                     nad 60 rokov

Špeciálne kategórie pre bežcov s mentálnym postihnutím zo Slovenska :

                                   dievčatá a ženy       400, 800, 1.500m

                                   chlapci a muži        400, 800, 1.500m

Cena SŠ Račianska 78 :

                                   žiačky školy           1500m      bez rozdielu veku

                                   žiaci školy              3000 m     bez rozdielu veku

Cena SSOŠ GASMO a SHA GASMO :

                                   žiačky školy           1500m     bez rozdielu veku

                                   žiaci školy              3000m     bez rozdielu veku

 

–          2 –

 

Štartujú :                 Všetci pretekári riadne a včas prihlásení s  platnou lekárskou     

                                  prehliadkou.

Upozornenie :          Jednotlivci sa môžu prihlasovať aj v deň pretekov. Prezentácia

                                  pretekárov na futbalovom ihrisku v športovom areáli SLOVNAFT,

                                  a.s. vo Vlčom hrdle sa musí uskutočniť najneskôr 45 min pred

                                  štartom jednotlivých kategórií !

 

Časový rozpis preteku :

12,10           Slávnostné otvorenie preteku

12,20           Cena SOŠ chemická – chlapci

12,30           Cena SOŠ chemická – dievčatá

12,40           Cena SSOŠ GASMO a SHA GASMO – chlapci

12.50           Cena SSOŠ GASMO a SHA GASMO – dievčatá      

13,00           dorastenky

13,15           dorastenci

13,30           športovci s mentálnym postihnutím

13,50           mladšie žiačky + prípravka

14,05           mladší žiaci + prípravka

14,20           staršie žiačky

14,35           starší žiaci

14,50           zamestnankyne Slovnaft, a. s.

15,00           zamestnanci Slovnaft, a. s.

15,15           juniorky a ženy

15,30           juniori, muži míliari  a muži vytrvalci    

 

Tituly a ceny :  Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny.            

-TK AC-