Miška driluje prekážky – video

Pridali sme nové video z tréningu prekážok, ktoré sú doplnkovým cvičením pri progrese na stredné trate. Miške chýba ešte kus rýchlosti a dynamiky, ale veríme, že to do troch týždňov zvrátime do správnych koľají.